کبوترانه::رسانه جامع تربیتی

۲ مطلب با موضوع «روانشناسی» ثبت شده است


نقاشی کودک شما نشانگر شخصیت اوست همین خط خطی های ساده پر از حرف

است خط های عمودی افقی نوع و حتی مقدار رنگی که استفاده میکند نوع شکلی

که به روی کاغذ ترسیم میکند همه و همه نشانگر شخصیت اوست

برای مطالعه به ادامه مطلب بروید

اصول و گام های جذب مخاطب به نماز

«هفت اصل و چهار گام جذب مخاطب به نماز»،

اصل اول، خیرخواهی است و مهم است نیت ما برای هدایت مخاطب به سوی نماز از روی خیرخواهی باشد نه قصد تخریب و ضایع کردن. وقتی نیت ما خیر باشد قطعا ً گفتار ما نیز گویای نیت قلبی ما خواهد بود.

اصل دوم، احترام به مخاطب و حفظ کرامت و شخصیت و انسانیت مخاطب است. ممکن است به کسی که می‌خواهیم تذکر بدهیم و او را به کار نیک و پسندیده‌ای مثل اقامه نماز و مسجد دعوت کنیم یا از کار زشت و ناپسندی باز داریم، چه بسا در بسیاری موارد دیگر او از ما بیشتر بداند و بفهمد و فقط در این مورد مرتکب خطا شده است...

برای مطالعه ادامه مطلب را کلیک کنید